Petua Alor

People

Seorang lelaki dari Alor

Berfikir

Saalah satu tema pokok yang menjadi fokus SixTen dalam menjalankan usaha dan jasanya bertumpu pada aspek manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang mana di dalamnya tercantum pula sub-aspek seperti : peristiwa kelahiran, pernikahan dan ….kematian yang menjadi obyek dan subyek fotografinya.

Saalah satu tema pokok yang menjadi fokus SixTen dalam menjalankan usaha dan jasanya bertumpu pada aspek manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang mana di dalamnya tercantum pula sub-aspek seperti : peristiwa kelahiran, pernikahan dan ….kematian yang menjadi obyek dan subyek fotografinya.